نرم افزار پخش مویرگی بهتا

  1. خانه
  2. نرم افزار پخش مویرگی بهتا

یکی از آخرین محصولات گروه نرم افزاری رایمند، نرم افزار پخش مویرگی بهتا می باشد. نرم افزار بهتا که نسخه کوچکتر رایمند ویژه شرکت های پخش کوچک و متوسط می باشد به گونه ای طراحی شده که نه تنها در شرکت های پخش کوچک با حداقل نیروی انسانی و کمترین پیچیدگی جهت استفاده کاربرد دارد بلکه در زمان توسعه همان شرکت پخش ، قابل ارائه خدمات بیشتر به فراخور نیازهای مشتری باشد.

نرم افزار بهتا در دو سطح (سیلور ، گلد) ارائه میگردد از مهمترین تفاوت های هر سطح با یکدیگر  محدودیت در تعاریف  بخش هایی از نرم افزار مانند کاربر ، انبار ، گروه فروش و سایر قسمت های نرم افزار به نحوی که از امکانات آن بخش با توجه به نیاز بهره کامل برده شود و در روند اجرا خللی ایجاد نشود

فهرست