قابلیت های عمومی

شعبه و شرکت

نرم افزار رایمند با کمک تکنولوژی روز دنیا توانسته شرکتهای حقوقی نامحدود در سال های مالی مختلف را در یک دیتابیس تعریف نماید. این توانمندی به مدیران امکان تهیه نرم افزار برای هر یک از شرکتها  و اخذ گزارشات متنوع و سریع را از وضعیت تک تک واحد ها و همچنین وضعیت کلی سازمان با صرف هزینه کمتر و دقت بیشتر میدهد.

فرآیند محوری

اساس فرم های عملیاتی نرم افزار رایمند بر پایه فرآیند محوریست، بطوریکه در یک فرآیند سیستمی (فروش، توزیع، وصول و …) کاربر در هر لحظه با توجه به وضعیت سند می تواند بفهمد این سند در کدام مرحله از فرآیند می باشد، همچنین کلیه فرم ها برای استفاده در مرحله بعد نیاز به تایید شدن دارد.

مناطق جغرافیایی

زیاد، نرم افزار رایمند این امکان را بوجود آورده که هر شرکت با توجه به اهمیت مناطق تحت پوشش بتواند در 7 سطح مختلف (کشور، استان، شهر، منطقه، ناحیه، محله و خیابان) مناطق را از قبل تعریف کرده و علاوه بر مشخص نمودن آدرس طرف های حساب از این درختواره، کلیه گزارشات در تمامی بخش ها (فروش، وصول، توزیع و …) بر اساس این تقسیم بندی قابل استخراج می باشد.

برای رزرو مشاهده دمو نرم‌افزار کلیک کنید.

فهرست