سیستم هدفگذاری و پورسانت

 1. خانه
 2. سیستم هدفگذاری و پورسانت
 • امکان گروه بندی اشخاص (پرسنل، مشتری) جهت تعیین هدف، محاسبه پورسانت، جوایزو جشنواره و …

 • قابلیت صدور اعلامیه اهداف برای کلیه پارامترهای کمی و کیفی بصورت نامحدود

 • امکان تسهیم اهداف گذاشته شده بین اشخاص و گروه های تعریف شده

 • گزارشات دستیابی به اهداف و محاسبه طرح های متنوع پورسانت به دلخواه مشتری

 • امکان ارائه رنکینگ فروشندگان براساس پارامترهای کمی و کیفی

 • قابلیت تعریف هدف گذاری روی کالا، سبد کالا و برند بصورت تعدادی و ريالی

 • امكان تعريف مدل هاي پورسانتي متفاوت و مطابق با نیاز سازمان بصورت Per case

 • امکان محاسبه پورسانت و بررسی عملکرد تیم توزیع و ناوگان

 • ارائه کارنامه مرکز پخش، سرپرست و فروشنده

 • بررسی عملکرد کمی و کیفی فروشندگان

هدفگذاری و پورسانت

فهرست