سیستم فروش و بازاریابی

  1. خانه
  2. سیستم فروش و بازاریابی

یکی از مشکلات شرکت های توزیع و پخش در زمینه فروش، وجود فرآیندهای متنوع فروش بسته به نوع کالا و منطقه جغرافیایی توزیع و عدم پشتیبانی نرم افزارهای رایج بازار از همه این سیکل ها می باشد. نرم افزار رایمند با بررسی میدانی سیکل های گوناگون فروش در اصناف متنوع پخش و توزیع یکی از کاملترین فرآیندهای فروش را پیاده سازی کرده تا هر سازمان متناسب با ساختار خود بتواند از آن استفاده کند. همچنین زیر سیستم فروش امکان پشتیبانی تخصصی از مدل های استاندارد فروش را نیز دارد. فروش سرد، گرم و تلفنی و فروشگاهی (بدون توزیع) هر یک دارای فرم ها و تحلیل خاص می باشد.

فهرست