سیستم ردیابی و GIS

  1. خانه
  2. سیستم ردیابی و GIS
  • امکان مشاهده موقعیت فروشنده بر روی نقشه
  • امکان بررسی مسیر حرکت فروشنده و انطباق آن با موقعیت مشتری بر روی نقشه در تاریخ دلخواه.
  • امکان نمایش مشتریان به تفکیک رنگ برای هر صنف بر روی نقشه
  • امکان مسیریابی از ابتدا و تا انتهای حرکت فروشنده برای بدست آوردن مسیر صحیح و زمان لازم بصورت هوشمند
فهرست