سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

  1. خانه
  2. سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

مدل های متنوع تسویه در شرکت های توزیع و پخش مویرگی باعث شده روند تسویه فاکتور و کنترل معوقات بسیار پیچیده گردد و اخذ گزارش از آن با چالش های فراوانی روبرو شود. در نرم افزار رایمند ضمن پشتیبانی از مدل های متنوع تسویه این امکان را به کاربر می دهد که در هر لحظه بتواند بصورت دقیق روند تسویه معوقات را بررسی نماید.

از مدل های تسویه می توان به تسویه لیست توزیع، تسویه فاکتورهای معوق (یک پرداختی به صورت دقیق می تواند چند معوق قبلی را تسویه نماید)، تسویه اضافه پرداخت ها (تسویه معوقات با بستانکاری های طرف مقابل)، تسویه یک به چند (تسویه معوقات از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مجزا با یک پرداختی) و تسویه سایر سیستم ها (برای شرکت هایی که تسویه در نرم افزار دیگری غیر از نرم افزار اصلی صورت گرفته باشد)

فهرست