سیستم برنامه‌ریزی ویزیت

  1. خانه
  2. سیستم برنامه‌ریزی ویزیت

یکی از مهمترین و اصلی ترین واحدهای هر شرکت پخش  ، واحد فروش میباشد . ازآنجائیکه بخش اعظم فروش هر مجموعه پخش توسط  فروشندگان و به اصطلاح ویزیتورهای آن انجام میگیرد بزرگترین دغدغه مدیریت ، برنامه ریزی ، نظارت و کنترل عملکرد ویزیتورها میباشد. نرم افزار رایمند با اتکا به تجربیات گرانبهای عینی  و عملیاتی مدیران خود توانسته بیشترین امکانات  مفید و کاربردی ممکن  را در نرم افزار خود در این حوزه برای استفاده از مدیران ارشد شرکتهای پخش  و سرپرستان فروش فرآهم آورد . مدیران نه تنها میتوانند به راحتی کاملترین برنامه ویزیت روزانه و هفتگی و ماهیانه را برای ویزیتورهای خود در قالب تورهای ویزیت تعریف کنند بلکه انواع و اقسام کنترلها  و گزارشات را  نیز میتوانند بکمک نرم افزار رایمند اعمال نمایند.

فهرست