حقوق و دستمزد

  1. خانه
  2. حقوق و دستمزد

با توجه به ماهیت فروش مویرگی ، محاسبات پیچیده پورسانت و انواع هدفها و جوایز و جریمه و دیگر پارامترهای پرداخت به پرسنل یک شرکت توزیع مویرگی از مهمترین نیازهای مدیریت این گونه شرکتها میباشد  و مزیت یک نرم افزار به پشتیانی نمودن همه نیازهای فعلی و آتی سازمان در محاسبه  و تخصیص این پارامترها در فیش حقوق تک تک پرسنل خود میباشد. در زیرسیستم حقوق دستمزد  رایمند ،  درصد نیل به هدف / میزان فروش / مرجوعی / چک برگشتی / سبد فروشی / پوشش مشتریان و … بخشی از شاخص هایی است که اندازه گیری می شوند.

فهرست