برخی از امکانات عمومی سیستم به شرح زیر می باشد:

قابلیت تعریف، تجمیع و گزارش گیری از اطلاعات چندین شرکت با شخصیت حقوقی مجزا (Multi Company)، شعبه، مرکز فروش و گروه فروش(Multi Branches) بصورت نامحدود در یک دیتابیس

قابلیت تعریف درختی آدرس بصورت کشور، استان، شهر، منطقه،ناحیه، محله و خیابان و مشخص نمودن فاصله آن تا مرکز پخش

امکان تعریف نامحدود شماره تماس، آدرس و حساب بانک برای تمامی اشخاص

امکان تعیین سطح دسترسی کاربری بصورت نقش محور برای همه ی جزئیات

امکان تعریف نامحدود شماره تماس، آدرس و حساب بانک برای تمامی اشخاص

تعریف یکپارچه اشخاص (با نقش های مختلف) با یک کد یونیک

قابلیت تعریف نقش و پست های سازمانی و صدور اعلامیه های کلی برای پست ها

امکان اعمال دسترسی بر روی کدینگ حسابداری

امکان تنظیم گزارشات اتوماتیک، بطوریکه بعد از اجرای نرم افزار آن گزارش اجرا شود.

امکان ثبت وقایع سیستم در فرمهای عملیاتی با جزئیات کامل

امکان تعریف انواع علت (برگشتی، عدم موفقیت ویزیت و ضایعات) و استفاده در عملیات های مربوطه

برای رزرو مشاهده دمو نرم‌افزار کلیک کنید.

فهرست